נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

דרשות שנות לנשים

כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהן שונות. הגבר והאשה שונים בצורת החיצונית, הפנימית והרוחנית. בסדרה זו הרב מבאר לנשים את דרך עבודת השם הייחודית והמיוחדת עבורן

Woman's World
[31 שיעורים בסדרה] [47198 צפיות]

Pages