שיעורים בפנמה לפני ר"ה תשע"ח

שיעורים שהרב מסר בפנמה שבוע לפני ראש השנה תשע"ח

[5 שיעורים בסדרה] [1719 צפיות]
    • להאזנה דע את ליבך 007 הלב צועק צעקה בר-ה
    • להאזנה יורה דעה 004 תלמוד תורה סימן רסז עבדים הפקיר עבדו