דע את מנוחתך

מנוחת הנפש היא ענין נצרך לבנין כל נפש האדם. בדורנו אנו, כל צורת החיים הם בצורה של היפך חיי מנוחה. סדרה זו באה לקרב את בני הדור האחרון לפחות במעט, לצורת החיים של אבותינו ורבותינו, ומנסה לצייר צורת חיים של מנוחת הנפש, הן מנוחה פנימית, והן מנוחה חיצונית. הסדרה יצא בספר.
לרכוש אונליין

Search for Serenity
[17 שיעורים בסדרה] [47395 צפיות]