בין המצרים

בין המיצרים עניינם לכאורה חושך. "כל רודפיה השיגוה בין המיצרים". לעומת זאת יש גם את "כל רודפי י-ה השיגוה בין המיצרים" ימים אלו מסוגלים מאוד להשגת השם יתברך. בשיעורים אלו הרב שופך הרבה אור גם על עבודת האדם עם נפשו ונשמתו בימים אלו וגם על עומק הפנימיות של ימים אלו

Unity Talksבלבבי בין המצריםThree Weeks Talksחיי פניניות בדור דידן
[36 שיעורים בסדרה] [62266 צפיות]

Pages