משנה ראשונה בברכות - אגדתא

בשיעורים אלו עובר הרב על המשנה הראשונה במסכת ברכות מילה אחר מילה, ובונה מכל מילה סוגיה הדנה במילה זו מכמה וכמה נקודות ראות, ומקשרת אותם למשנה. לימוד אגדתי בעיון עמוק ומקיף מאד. הסדרה מכילה רק שישים וארבעה שעורים.

[64 שיעורים בסדרה] [32364 צפיות]
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 021 אכילה 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 022 תרומה 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 023 תרומה 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 024 תרומה 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 025 תרומה 4
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 026 חלל
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 027 עד
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 028 סוף 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 029 סוף 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 030 אחדות 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 031 דברי רבי אליעזר
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 032 חכמים 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 033 חכמים 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 034 כחצות בחצות 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 035 כחצות בחצות 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 036 שיטה רבן גמליאל 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 037 שיטה רבן גמליאל 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 038 שיטה רבן גמליאל 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 039 עד שיעלה עמוד השחר 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 040 עד שיעלה עמוד השחר 2

Pages