נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

ספר תניא

[9 שיעורים בסדרה] [2016 צפיות]