ארבעה דרשות מהרב, שליט"א על ארבעה כוסות ליל סדר | יום ראשון ב’ ניסן | 17:00 - 20:00 | אולמי זוועהיל אולם ג' | רח’ שמואל הנביא 26 י-ם | פרטים 053.319.7481

Prepping Hisboddedus

Reaching Your Inner Silence - Exciting series explaining how to reach your inner silence step by step. לשיעורים בלשון קודש בלבד

Inner Silence Series
[11 שיעורים בסדרה] [3156 צפיות]