פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [267833 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 015 פרק א משנה א אנשי כנסת הגדולה 3
  • להאזנה פרקי אבות 014 פרק א משנה א אנשי כנסת הגדולה 2
  • להאזנה פרקי אבות 013 פרק א משנה א אנשי כנסת הגדולה 1
  • להאזנה פרקי אבות 012 פרק א משנה א נבואה 2
  • להאזנה פרקי אבות 011 פרק א משנה א נבואה 1
  • להאזנה פרקי אבות 010 פרק א משנה א זקנים 2
  • להאזנה פרקי אבות 009 פרק א משנה א זקנים 1
  • להאזנה פרקי אבות 008 יהושע-פרק א משנה א רב ותלמיד
  • להאזנה פרקי אבות 007 פרק א משנה א חיבור משה ויהושע
  • להאזנה פרקי אבות 006 פרק א משנה א ומסרה ליהושע
  • להאזנה פרקי אבות 005 פרק א משנה א מסיני
  • להאזנה פרקי אבות 004 פרק א משנה א תורה
  • להאזנה פרקי אבות 003 פרק א משנה א מושג של קבלה
  • להאזנה פרקי אבות 002 פרק א משנה א מקור מוסר
  • להאזנה פרקי אבות 001 פרק א משנה א למה משה

Pages