היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

פסח

שיעוריו של הרב במגוון רחב של נושאים מסדר פסח, קורבן פסח, והגאולה העתידית לבוא.

בלבבי פסחבלבבי נקיון לפסחCleaning For PesachBilvavi Pesach Talks
[52 שיעורים בסדרה] [133170 צפיות]
  • להאזנה פסח 040 דם מדה דעת נתינתו בקודש תשעו 2
  • להאזנה פסח 041 מקור וצדדים שני סוגי גליות ותיקונם תשעו 3
  • להאזנה פסח 041 ניגון כי הרבית טובות אלי תשעו
  • להאזנה פסח 042 כח הדם שמתגלה במצרים תשעו 4
  • להאזנה פסח 047 פסח שני יוסף דוד רגל חדש תשעז
  • להאזנה פסח 048 אהבה וחסד בפסח תשעח

Pages