נפש החיים שער ב

סידרה זו עוסקת בשער ב'. בשעורים אלו לוקח הרב את הספר העמוק הזה שיכול להיות בלתי מובן לאנשים שאין תורת הסוד אומנותם ומפשיט עומק לפנים מעומק בצורה ברורה ובהירה לכל נפש חיים ולהם כבר בקיאים בו

[12 שיעורים בסדרה] [20197 צפיות]
  • להאזנה ספר נפש החיים 026ֹ שער ב פרק א-ב יסודות בתפלה ב מדרגות וגדרי חיבור הקב-ה לעולמו
  • להאזנה ספר נפש החיים 027ֹ שער ב פרק ג-דג מדרגות בתפלה
  • להאזנה ספר נפש החיים 028ֹ שער ב פרק ה משל ונמשל סימן ורמז
  • להאזנה ספר נפש החיים 029ֹ שער ב פרק ו שורש חיבור השם בעולמו
  • להאזנה ספר נפש החיים 030ֹ שער ב פרק ז ח אכילה דקלקול וצואה
  • להאזנה ספר נפש החיים 031ֹ שער ב פרק ט י תורה ביחס לתפילה
  • להאזנה ספר נפש החיים 031ֹ שער ב פרק ט י תורה ביחס לתפילה
  • להאזנה ספר נפש החיים 032ֹ שער ב י-יא תפלה על צער השכינה
  • להאזנה ספר נפש החיים 033ֹ שער ב יב-יג ביאור מהות תפלה על צער
  • להאזנה ספר נפש החיים 034ֹ שער ב יד-טו גילוי מדרגת נפש בתפילה
  • להאזנה ספר נפש החיים 035ֹ שער ב טו-טז אותיות נדודות וטעמים בתפלה
  • להאזנה ספר נפש החיים 036ֹ שער ב יז סוף שער ב עבודת התפלה