מסכת ב"ב פרק א

שיעורי עיון מתחילת המסכת עד ”לפיכך". בשעורים אלו הרב לקח כחמישה מפרשים כגון ה"כוס ישועות" וה"יד רמה" ועוקב איתם שורה אחר שורה על מהלך הגמרא וכיצד כל אחד מהמפרשים מסתדר עם כל מרכיב בסוגיה.

בבא בתרא השותפין
[17 שיעורים בסדרה] [36407 צפיות]