מכון ארבעת היסודות

מכון "ארבעת היסודות" עוסק בפיתוחה והפצתה של דרך "ארבעת היסודות" באופן שהיא תהא נגישה ומעשית לכל מבקש . והכל - בהכוונתו האישית של מורנו הרב שליט"א.

ֹהצורך בלימוד והכרת הנפשֹמקורות ארבעת היסודות
[1 שיעורים בסדרה] [1290 צפיות]
    • מכון ארבעת היסודות