בלבביפדיה | עבודת השם שיעורים כלליים

כשם שהרמב"ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כגון כל הלכות ברכות, ק"ש, וכו'. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדרה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית: א. קיבוץ כל הפרטים. ב. גילוי השורש של "החכמה", "כולם בחכמה עשית". וכן גילוי שורשו של כל פרט. ג. זיוג המוליד חידוש. והוא מדרגת עץ ופירות.

[66 שיעורים בסדרה] [28807 צפיות]
  • להאזנה ט-ב טוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ט-מ לב טהור–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ט-ע טעמים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה י-ח יחוד עם התורה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה י-צ יצר הרע בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה כ-ל כלל ופרט–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ב לב בוער–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ב לבד–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ש לשמה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ח מחלוקת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-י מיתה יום המיתה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-מ ממון–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-נ ניחותא–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ס מסירות נפש–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ס מסע–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ק מקבל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ס-ל סליחות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ב עבודה זרה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ו עיור ראש השנה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ל עליה–בלבביפדיה עבודת השם

Pages