דע את ילדיך

סידרה זו היא בעיקר אודות הטיפול בצרכים האמוציונליים והנפשיים של ילדינו. אנו עלולים לשים לב על בריאותם הפיזית והגופנית, אבל לעתים קרובות מזניחים אותם בחוסר תזונה נפשית. הפתרון, לבד מן הצורך הברור להביע את האהבה כלפיהם, כולל גם עצות כגון לדעת איך להאזין להם, ואיך להביע את הרגשות שלנו בצורה המתאימה, וגם כיצד להחדיר את האהבה והכוונה ב"מטלות" הבית. הסדרה יצא בספר.

[10 שיעורים בסדרה] [46252 צפיות]