היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

ארבעת היסודות | מהות עפר

על מנת שאדם יוכל לעבוד עם מידותיו, הוא מוכרח להבינם. ההבנה השורשית של הדברים הינה חכמה גדולה ועמוקה, ורק לאחר מכן מתבררים הענפים, העלים והפירות. בסדרה זו מתמקד הרב בחלק העפר. הסדרה יצאה לאור בספר של 16 השיעורים הראשונים.

[32 שיעורים בסדרה] [115966 צפיות]

Pages