3 דע את הרגשותיך

הכניסה לעבודת נפש פנימית מבקשת מהאדם לחיות בעולם שבו ההרגשות נתפסות כמציאות ממשית. סדרה זו סוקרת את כוחות הנפש הקיימים באדם המתחלקים יסודות: אש, רוח, מים ועפר. כמו כן עוסקת היא בדרך להגיע לנביעה פנימית, בתנועת ההתפשטות וההתכנסות שבנפש, בשבע כוחות הנפש הבהמית (אהבה, שנאה, גאווה, כוח הניצחון, הודיה, ושפלות) ובבירור מעמיק של המושגים בטחון, פחד ושמחה. הסדרה יצא בספר.
לרכוש אונליין buy english versionbuy online

Bilvavi Bitachon
[16 שיעורים בסדרה] [24928 צפיות]