דע את מידותיך הדרכה מעשית כח ההתרכזות

[9 שיעורים בסדרה] [1476 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 002 מים דעפר גירוים קטנים להיסח דעת
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 003 רוח דעפר תנועה מתמדת מדוקית ומותאמת לנפש
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 004 אש דעפר מחשבות קלות המסיחות את הדעת
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 005 עפר דמים הגררות קבועה
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 006 מים דמים הגררות חזקה
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 007 רוח דמים הגררות המביאה להתלהטות
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 008 אש דמים הגררות ולאחריה כילוי
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 009 עפר דרוח פיזור קבוע