שבט החודש

רבותינו הראב"ד, הגר"א ועוד לימדונו שלכל חודש יש שייכות לאחד משבטי י-ה, כגון ניסו –יהודה, אייר – יששכר, סיון – ראובן וכו'. סדרה זו מבארת לעומקה את שייכות כל שבט לחודשו

[13 שיעורים בסדרה] [26768 צפיות]
    • להאזנה ראש חודש שבט 006 אלול שבט גד
    • להאזנה ראש חודש שבט 009 כסלו שבט בנימין
    • להאזנה ראש חודש שבט 012 אדר זבולן 1