שבט החודש

רבותינו הראב"ד, הגר"א ועוד לימדונו שלכל חודש יש שייכות לאחד משבטי י-ה, כגון ניסו –יהודה, אייר – יששכר, סיון – ראובן וכו'. סדרה זו מבארת לעומקה את שייכות כל שבט לחודשו

[13 שיעורים בסדרה] [38416 צפיות]
    • להאזנה ראש חודש שבט 002 אייר שבט יששכר
    • להאזנה ראש חודש שבט 003 סיון שבט ראובן
    • להאזנה ראש חודש שבט 012 אדר זבולן 1
    • להאזנה ראש חודש שבט 013 אדר זבולן 2