שבט החודש

רבותינו הראב"ד, הגר"א ועוד לימדונו שלכל חודש יש שייכות לאחד משבטי י-ה, כגון ניסו –יהודה, אייר – יששכר, סיון – ראובן וכו'. סדרה זו מבארת לעומקה את שייכות כל שבט לחודשו

[13 שיעורים בסדרה] [51070 צפיות]