חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכהBilvavi Kislev Binyamin
[84 שיעורים בסדרה] [278768 צפיות]
  • להאזנה חנוכה 022 מערכת של 8 ימים תשעב 2
  • להאזנה חנוכה 021 מערכת של 8 ימים תשעב 1
  • להאזנה חנוכה 020 נס עי יהודית תשעב
  • להאזנה חנוכה 016 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 2
  • להאזנה חנוכה 015 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 1
  • להאזנה חנוכה 014 שמעון הצדיק וחנוכה תשעא

  • חנוכה 014 שמעון הצדיק וחנוכה תשעא [34 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 013 קרית שמע וחנוכה תשעא
  • להאזנה חנוכה 012 חכמת יון מול חכמת שלומה המלך תשעא
  • להאזנה חנוכה 009 בענין רואה ושהחיינו וסומה בחנוכה תשע
  • להאזנה חנוכה 008 בענין חושך דקדושה כנגד חשך דיון תשע
  • להאזנה חנוכה 006 בעינין נר חנוכה והמנורה קיצור תשע
  • להאזנה חנוכה 005 בעינין נר חנוכה והמנורה תשע
  • להאזנה חנוכה 004 בענין לסמוך על הנס תשע

Pages