חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכה
[67 שיעורים בסדרה] [81481 צפיות]
  • להאזנה חנוכה 024 הדלקת הנר והלל והודיה תשעב
  • להאזנה חנוכה 023 חידוש של 8 ימים תשעב 3
  • להאזנה חנוכה 020 נס עי יהודית תשעב
  • להאזנה חנוכה 016 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 2
  • חנוכה 016 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 2 [1 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 015 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 1
  • חנוכה 015 חכמת יון לעומת אור תורה תשעב 1 [2 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 014 שמעון הצדיק וחנוכה תשעא
  • חנוכה 014 שמעון הצדיק וחנוכה תשעא [34 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 012 חכמת יון מול חכמת שלומה המלך תשעא
  • להאזנה חנוכה 009 בענין רואה ושהחיינו וסומה בחנוכה תשע
  • להאזנה חנוכה 008 בענין חושך דקדושה כנגד חשך דיון תשע
  • להאזנה חנוכה 006 בעינין נר חנוכה והמנורה קיצור תשע

Pages