שיחת השבוע תשע"ח

הרב מסר שיעורים במו"ש 22:45 בבני ברק קול הלשון - שידור חי - ישראל 073.295.1245 ארה"ב 718.521.5231

[28 שיעורים בסדרה] [9926 צפיות]
  • להאזנה שיחת השבוע 070 מטות מסעי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 069 פינחס בזיון תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 068 בלק לבד תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 067 חוקת תשעח חק שינוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 066 קרח שכן שכינה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 065 שלח ארץ ישראל תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 064 בהעלותך מרכז תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 063 נשא ברכה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 062 בחוקתי תולדות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 058 ויקהל פקודי פנימיות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 056 תרומה ציפוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 055 משפטים זקוק לזותו היפך הויה עצמית תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 054 יתרו עליה שורשיה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 053 בשלח שותפות עם הקב-ה וקב-ה לבדו תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 052 בא כלי קיבול וכלי מעבר תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 051 וארא ברירות ובהירות תשעח

Pages