יורה דעה – תלמוד תורה

[2 שיעורים בסדרה] [171 צפיות]
    • להאזנה יורה דעה 001 תלמוד תורה סימן רמו אופני וגדרי היתר לבטל תורה
    • להאזנה יורה דעה 002 תלמוד תורה סימן רמו תלמיד חכם-גדרי היתר ואיסור לקבל הנאה מזולתו