סוכות

שיעורים בעניני החג, כגון הסוכה, האתרוג, הלולב ועוד. רוב השיעורים עוסקים בפנימיות הענינים

בלבבי סוכותבלבבי ה סוכותSuccos TalksAfter Succos Talksאחרי החגיםThe Depth of Lulav and Esrog
[70 שיעורים בסדרה] [211110 צפיות]
  • להאזנה סוכות 041 ניגון אשרי מי שלא חטא תשעה
  • להאזנה סוכות 040 שורש כפרה של הושענא רבה תשעד

  • סוכות 040 שורש כפרה של הושענא רבה תשעד [20 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה סוכות 037 שמחת בית השואבה שמחה מעין לעתיד לבא תשעג

  • סוכות 037 שמחת בית השואבה שמחה מעין לעתיד לבא תשעג [26 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה סוכות 036 שמחת בית השואבה ששון ושמחה תשעג
  • להאזנה סוכות 035 שמחת בית השואבה ניסוך המים בוז וחרש תשעג
  • להאזנה סוכות 034 שמחת בית השואבה וניסוך המים תשעג
  • להאזנה סוכות 033 שמחת בית השואבה רוח הקודש דיונה תשעג
  • להאזנה סוכות 030 ערבות הושענא רבה 03 תשעב
  • להאזנה סוכות 029 ערבות הושענא רבה 02 תשעב
  • להאזנה סוכות 028 ערבות הושענא רבה 01 תשעב
  • להאזנה סוכות 026 ערבות שתי הבחנות תשעב

Pages