ספר יושר דברי אמת

[3 שיעורים בסדרה] [3253 צפיות]
    • להאזנה ספר יושר דברי אמת 001 אות נא שבת ומועדים
    • להאזנה ספר יושר דברי אמת 002 אות ה-ו ענווה לפני ואחרי מתן תורה-שבועות
    • להאזנה ספר יושר דברי אמת 003 אות נ-ג ראש השנה