ספר יושר דברי אמת

[2 שיעורים בסדרה] [1012 צפיות]
    • להאזנה ספר יושר דברי אמת 001 אות נא שבת ומועדים
    • להאזנה ספר יושר דברי אמת 002 אות ה-ו ענווה לפני ואחרי מתן תורה-שבועות