נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

פורים - דרשות

פורים מחד הוא סוף לכל המועדים, אולם מאידך, ככל סוף הוא התחלה חדשה כמ"ש חז"ל כל המועדים בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים. ומצד כך יש שינוי עצמי בין כל המועדים לפורים, שפורים גונז בקרבו גם אור מן המערכת של המועדים וגם אור נוסף של הראשית של הלעתיד לבוא. המאמרים בספר זה עוסקים בהיבטים שונים של היסוד הנ"ל.

Las conversaciones de PurimPurim TalksPurim WineGiving On Purimבלבבי יין של פוריםפוריםSimcha Talks
[86 שיעורים בסדרה] [208881 צפיות]
  • להאזנה פורים 040 מילה ותפילין ששון ויקר תשעג
  • להאזנה פורים 038 אב ובן שלמעלה מן האב תשעג
  • להאזנה פורים 035 אומן את הדסה תשעג
  • להאזנה פורים 034 תורת שעשועים תשעג
  • להאזנה פורים 029 פרשת שקלים ג פנים מלחמת עמלק תשעג
  • להאזנה פורים 027 פרשת שקלים שורש הערב רב תשעב

  • פורים 027 פרשת שקלים שורש הערב רב תשעב [21 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה פורים 024 1 שמחת הגוף והנפש בפורים תשעב
  • להאזנה פורים 023 שתי שורשים של רע תשעא

Pages