פורים - דרשות

פורים מחד הוא סוף לכל המועדים, אולם מאידך, ככל סוף הוא התחלה חדשה כמ"ש חז"ל כל המועדים בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים. ומצד כך יש שינוי עצמי בין כל המועדים לפורים, שפורים גונז בקרבו גם אור מן המערכת של המועדים וגם אור נוסף של הראשית של הלעתיד לבוא. המאמרים בספר זה עוסקים בהיבטים שונים של היסוד הנ"ל.

Las conversaciones de PurimPurim TalksPurim Wineבלבבי יין של פוריםפוריםSimcha Talks
[92 שיעורים בסדרה] [293630 צפיות]
  • להאזנה פורים 024 1 שמחת הגוף והנפש בפורים תשעב
  • להאזנה פורים 023 שתי שורשים של רע תשעא
  • להאזנה פורים 021 ענין רגלים וידים תשעא
  • להאזנה פורים 020 מסכת מגילה לגלות תשעא
  • להאזנה פורים 017 ואיילת השחר תשעא 2
  • להאזנה פורים 016 ואיילת השחר תשעא 1
  • להאזנה פורים 015 יין של נח יין של לוט תשעא
  • להאזנה פורים 013 דברי שלום ואמת תשע
  • להאזנה פורים 012 פרשת פרה מבטלת ומטהרת את המוות תשס''ט
  • להאזנה פורים 011 פרשת החודש ענין ראש החודש תשס''ט

Pages