פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [267834 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 095 פרק א משנה ז שכן רע
  • להאזנה פרקי אבות 094 פרק א משנה ז משכן שכינה
  • להאזנה פרקי אבות 093 פרק א משנה ז הרחק
  • להאזנה פרקי אבות 092 פרק א משנה ז ארבלי
  • להאזנה פרקי אבות 091 פרק א משנה ז ניתאי
  • להאזנה פרקי אבות 090 פרק א משנה ו דן את כל האדם לכף זכות 4
  • להאזנה פרקי אבות 089 פרק א משנה ו דן את כל האדם לכף זכות 3
  • להאזנה פרקי אבות 088 פרק א משנה ו דן את כל האדם לכף זכות 2
  • להאזנה פרקי אבות 087 פרק א משנה ו דן את כל האדם לכף זכות 1
  • להאזנה פרקי אבות 086 פרק א משנה ו חבר חיבור
  • להאזנה פרקי אבות 085 פרק א משנה ו חבר
  • להאזנה פרקי אבות 084 פרק א משנה ו קנה
  • להאזנה פרקי אבות 083 פרק א משנה ו עשה לך רב 3
  • להאזנה פרקי אבות 080 פרק א משנה ו פרחיה
  • להאזנה פרקי אבות 079 פרק א משנה ה סוף גיהינם
  • להאזנה פרקי אבות 078 פרק א משנה ה יורש גיהינם
  • להאזנה פרקי אבות 077 פרק א משנה ה גיהינום
  • להאזנה פרקי אבות 076 פרק א משנה ה ביטול עיקר התורה

Pages