אורח חיים

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[15 שיעורים בסדרה] [2796 צפיות]
  • להאזנה אורח חיים 001 שבת קושר סימן שיז פתיחה למלאכת קושר
  • להאזנה אורח חיים 002 שבת תופר פתיחה למלאכת תופר
  • להאזנה אורח חיים 003 שבת בנין וסתירה בכלים
  • להאזנה אורח חיים 004 סימן שכ גדר דש וגדרי חילקו מבורר
  • להאזנה אורח חיים 005 שבת שיז פתיחה למאלכת קושר
  • להאזנה אורח חיים 006 שבת שיז קושר המשך
  • להאזנה אורח חיים 007 שבת שיז קושר קשר המסופק
  • להאזנה אורח חיים 008 שבת שמ תופר גדרי קושר ותופר והחילוק בינהים
  • להאזנה אורח חיים 009 שבת שמ תופר תפירה אחת עם ובלי קשר
  • להאזנה אורח חיים 010 שבת שיח מעשה שבת
  • להאזנה אורח חיים 012 שטו בונה גדרי מלאכת בונה ומכה בפטיש
  • להאזנה אורח חיים 013 שטו בונה המשך גדרי בונה שיטת רש-י והרמבן
  • להאזנה אורח חיים 014 שטו בונה המשך ביאור דיני בונה לפי הנ-ל