נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

ספר מורה נבוכים

[9 שיעורים בסדרה] [1708 צפיות]
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 001 חלק א פרק א
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 002 חלק א פרק ב
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 003 פרקים ג-ד
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 005 פרקים ו-ז
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 006 פרקים ח-ט
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 008 פרקים יא-יג
  • להאזנה ספר מורה נבוכים 009 פרקים יד-טז