משנה ראשונה בברכות - אגדתא

בשיעורים אלו עובר הרב על המשנה הראשונה במסכת ברכות מילה אחר מילה, ובונה מכל מילה סוגיה הדנה במילה זו מכמה וכמה נקודות ראות, ומקשרת אותם למשנה. לימוד אגדתי בעיון עמוק ומקיף מאד. הסדרה מכילה רק שישים וארבעה שעורים.

[64 שיעורים בסדרה] [32362 צפיות]
    • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 061 תפיסת אברים
    • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 062 צורה ז יב
    • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 063 צורה ג ז
    • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 064 צורה של ג

Pages