היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

סוגיות לל"ט מאלכות שבת

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[36 שיעורים בסדרה] [24454 צפיות]
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 021 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת תוספות 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 022 שבת סימן שטז צד פתיחה 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 023 שבת סימן שטז המשך צד רץ אחריו 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 024 בונה מכה בפטיש גדרי מכה בפטיש 06
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 025 בונב מכה בפטיש שיעורו בכל שהוא 07
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 026 בונה מכה בפטיש שיטת רשי 08
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 027 מחתך פתיחה גדרו 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 028 מחתך סלית סילתי קוטם מעצב 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 029 מלבן פתיחה 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 030 שי-א טלטול מת
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 031 שב מלבן שורשו במשכן צובע העברה במים ואור 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 032 שב מלבן שפיכת מים על בגד 03
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 033 מלבן סוחט 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 034 שוחט פתיחה גדרו 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 035 שוחט שולה דג מן הים 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 036 שוחט שולה דג מן הים

Pages