ספר המספיק לעובדי השם

[6 שיעורים בסדרה] [373 צפיות]
  • להאזנה ספר המספיק לעובדי השם 001 פרק ההתבודדות
  • להאזנה ספר המספיק לעובדי השם 002 פרק ההתבודדות שלוש מדרגות
  • להאזנה ספר המספיק לעובדי השם 003 פרק ההתבודדות
  • להאזנה ספר המספיק לעובדי השם 004 פרק ההתבודדות תנועת מהות פנימיות
  • להאזנה ספר מספיק לעובדי השם 005 פרק ההתבודדות ובמדריגה זו
  • להאזנה ספר מספיק לעובדי השם 006 פרק ההתבודדות ביטול כח המרגיש