היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

הקדמה

שאלת השאלות: מאיפה להתחיל - מהכרת הבורא או מהכרת האני.

Getting to Know Your Self and Your Creatorהכרת עצמו והכרת בורא
[1 שיעורים בסדרה] [13463 צפיות]