היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

מסכת ב"ב פרק א

שיעורי עיון מתחילת המסכת עד ”לפיכך". בשעורים אלו הרב לקח כחמישה מפרשים כגון ה"כוס ישועות" וה"יד רמה" ועוקב איתם שורה אחר שורה על מהלך הגמרא וכיצד כל אחד מהמפרשים מסתדר עם כל מרכיב בסוגיה.

בבא בתרא השותפין
[17 שיעורים בסדרה] [31389 צפיות]