אנציקלופדיה - מחשבה

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[104 שיעורים בסדרה] [69219 צפיות]
  • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזור–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזרח–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ר ארבעים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ב-י בינתים הפסק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ב-י בינתים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ג-ל גלות–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ד-ל דילוג–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ה-ד הודאה–בלבביפדיה מחשבה

Pages