אנציקלופדיה - מחשבה

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[52 שיעורים בסדרה] [8243 צפיות]
  • להאזנה א-ג אגד ערבות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגוז מעגל השנה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגוז–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגם-אגמון–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגר אגרטל אגריפס–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגרוף–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ר ארבעים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ח-מ חמור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ח-ש חשבון מחשבה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-נ יונק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-ס יסורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-י כיבוד–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-ל כלבים צועקים–בלבביפדיה מחשבה

Pages