אנציקלופדיה - עבודת השם

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[23 שיעורים בסדרה] [1324 צפיות]
  • להאזנה א-ו אוצר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ב-נ בנין חחי תורה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ג-ש גשמיות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ד-י דין בשילוב רחמים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ה-פ הפכים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ח-ר חורבן הדור–בלבביפדיה עבודת השם 1
  • להאזנה ח-ר חורבן הדור–בלבביפדיה עבודת השם 2
  • להאזנה ט-ב טוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ט-מ לב טהור–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה י-ח יחוד עם התורה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה י-צ יצר הרע בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ב לב בוער–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ש לשמה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ח מחלוקת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-מ ממון–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-נ ניחותא–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ס מסע–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה פ-ר פרישות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה צ-ע צעקה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ק-נ קנאות–בלבביפדיה עבודת השם

Pages