בלבביפדיה | מחשבה אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים המביאים לגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[145 שיעורים בסדרה] [135878 צפיות]
  • להאזנה א-צ אצבע–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפרים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפרוח–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפק התאפק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפיק –בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסתר פורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסון–בלבביפדיה מחשבה

Pages