בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[86 שיעורים בסדרה] [74893 צפיות]
  • להאזנה א-ה אהיה גאולה 2–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ה אהיה גאולה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו או אולי–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אוד אודות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אויב–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אויל–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אולם–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אומן–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אופנים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אוצר–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אורים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אורך–בלבביפדיה מחשבה^

Pages