בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[93 שיעורים בסדרה] [77152 צפיות]
  • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזרח–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזור–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אורך–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אורים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אוצר–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אופנים–בלבביפדיה מחשבה^

Pages