בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[92 שיעורים בסדרה] [77094 צפיות]
  • להאזנה א-ד אדום–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ד אדום–אדמימיות בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגרת–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגרוף–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגר אגרטל אגריפס–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגם-אגמון–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגוז–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגוז מעגל השנה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ערבות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ארבעת המינים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ראש השנה עד שמיני עתרת–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ערבות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ארבעת המינים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אברך–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אברהם–בלבביפדיה מחשבה^

Pages