היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[80 שיעורים בסדרה] [72130 צפיות]
  • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזור–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ז אזרח–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה ה-ד הדרגה–בלבביפדיה עבודת השם

Pages