בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[93 שיעורים בסדרה] [77117 צפיות]
  • להאזנה ה-ד הדרגה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ל אלקים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ל אלה–בלבביפדיה מחשבהֶֶ^
  • להאזנה א-כ–אכל–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-כ אכזר–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ך בלבביפדיה מחשבה 2 שביעי של פסח תשעט
  • להאזנה א-ך בלבביפדיה מחשבה 1 שביעי של פסח תשעט
  • להאזנה א-י איתן–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-י אישון–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-י איפה–בלבביפדיה מחשבה^

Pages