בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[66 שיעורים בסדרה] [35485 צפיות]
  • להאזנה א-ב אבד–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ב אב הרחמן–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א ז אזר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א ז אזרח–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א ז אזק–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א ז אוזן–בלבביפדיה עבודת השם

Pages