בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[75 שיעורים בסדרה] [50458 צפיות]
  • להאזנה א-י אי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטם בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטד בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אט בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אח–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחד–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אז–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אזל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו ויהי אור בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אור–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אורים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אורח בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אורב–בלבביפדיה עבודת השם

Pages