דרך השם תשע"ב

ספר "דרך ה'" של הרמח"ל נחשב לרבים מעובדי ה' כספר הכי חשוב במחשבה היהודית, המכסה את כל תחומי השקפת התורה במקום קצר יחסית. אמנם, עקב לשונו הדי פשוט וקיצורו, עלולים הקוראים לפספס הרבה מהעמקות הכלולה בו. בספר זה מגלה הרב רבות מהחכמה הנסתרת בו. הרב מסר את שיעורים בשנת תשס"ח ולאחר הפסקה התחיל מהתחלה בשנת תשע"ב. הסדרה של תשס"ח יצא בספר

בלבבי ספר דרך השם
[58 שיעורים בסדרה] [83125 צפיות]
  • להאזנה ספר דרך השם 042 חלק ב פרק ג סיבות ליסורים
  • להאזנה ספר דרך השם 043 חלק ב פרק ג יסורי הצדיקים
  • להאזנה ספר דרך השם 044 חלק ב פרק ג סוד הגלגול
  • להאזנה ספר דרך השם 045 חלק ב פרק ד ישראל ואומות העולם וגרים
  • להאזנה ספר דרך השם 046 חלק ב פרק ד אות ו מצוות בני נח
  • להאזנה ספר דרך השם 047 חלק ב פרק ו בתי דין של מעלה
  • להאזנה ספר דרך השם 048 חלק ב פרק ז השפעת הכוכבים
  • להאזנה ספר דרך השם 049 חלק ב פרק ח סוף פרק ב הנגת היחוד והמשפט
  • להאזנה ספר דרך השם 050 חלק ג פרק א מדרגות הנפש
  • להאזנה ספר דרך השם 050 חלק ג פרק א-ה מדרגות הנפש
  • להאזנה ספר דרך השם 051 חלק ג פרק ב תפלה ושימיש בשמות
  • להאזנה ספר דרך השם 051 חלק,ג פרק ב תפלה ושימיש בשמות
  • להאזנה ספר דרך השם 052 חלק ג פרק ב-ג מהות הנבואה דבקות והשגת ידיעה
  • להאזנה ספר דרך השם 052 חלק,ג פרק ב-ג מהות הנבואה דבקות והשגת ידיעה
  • להאזנה ספר דרך השם 053 חלק ג פרק ד שלוש חלקי הנבואה
  • להאזנה ספר דרך השם 054 חלק ג פרק ה חילוק בין נבואת משה לשאר נבאים
  • להאזנה ספר דרך השם 055 חלק ד פרק א-ב גדרי הגילוים שבתורה

Pages