דע את תורתך הדרכה מעשית דרכי הלימוד

[8 שיעורים בסדרה] [1809 צפיות]
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 001 שלבים ראשונים בימי הקטנות בלימודו של האדם
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 002 כח החיבור והצרוף
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 003 ציור ודמיון
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 004 צורת החיבור לתורה
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 005 זכרון
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 006 סדר לימוד גמרא
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 007 דרך אחת לעומת ריבוי דרכים בלימוד
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 008 תמימות פשיטות והרכבה