ארבעת היסודות | הדרכה מעשית | עפר עצבות

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

[16 שיעורים בסדרה] [3733 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 016 אש שבאש כילוי העדר
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 015 רוח שבאש התרוקנות החיות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 014 מים שבאש תענוג לעומתו קבלת עול
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 013 עפר שבאש ניתוק וחיבור
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 012 אש שברוח שאיפות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 011 רוח שברוח שמח בחלקו
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 010 מים שברוח רצון
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 009 עפר שברוח התרוממות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 008 אש שבמים כילוי התענוג
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 007 רוח שבמים שבעפר פיזור שורש לעצבות
   007 Masked Pain
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 006 מים שבמים שבעפר ריבוי חיות הרחבה
   006 Overdoing It