חדש | דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

[3 שיעורים בסדרה] [473 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 001 עפר דעפר יאוש
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 002 מים שבעפר תנועה מתמדת
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 003 רוח שבעפר רוח נכאה